19.-22. RUJNA 2024.

Nina Butić Ivanković

Savjetnica za organizacijsku kulturu i komunikacije
Creativa

Savjetnica je za organizacijsku kulturu i komunikacije u Creativi, konzultantskoj tvrtki za razvoj ljudskih potencijala. Nina osmišljava i provodi procese razvoja organizacijske kulture, savjetuje u pitanjima korporativnog komuniciranja, te kreira i vodi edukacije u području komunikacija, liderstva i vođenja kroz promjene. 

Stručnjakinja je za područje korporativnih komunikacija i razvoja organizacijske kulture s više od 15 godina iskustva u visokom menadžmentu u bankarstvu, industriji robe široke potrošnje, maloprodaji i logistici, većinom na regijskim pozicijama u međunarodnim kompanijama. Posebno je orijentirana na jačanje inicijativa komunikacija i promjene organizacijske kulture koje podržavaju razvoj poslovanja u željenom smjeru.  

Procesi razvoja organizacijske kulture u kojima je sudjelovala nagrađeni su međunarodnim i domaćim priznanjima.

Nina-Butic-Ivankovic