19.-22. RUJNA 2024.

Nataša Jokić Begić

Prof. dr.sc.
Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta

Prof. dr. sc. Nataša Jokić-Begić rođena je 1. kolovoza 1964. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je psihologiju 1987. godine. Na istom je fakultetu magistrirala, a doktorat je stekla na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2000. godine. U zvanje redovite profesorice u trajnom zvanju je izabrana 2017. godine. 

Voditeljica je Poslijediplomskog specijalističkog studija kliničke psihologije. Aktivno se bavi istraživačkim i klinički radom u području kliničke psihologije. Njezin znanstveni interes je usmjeren prema istraživanju etioloških čimbenika anksioznosti, pojavnih oblika anksioznih poremećaja i njihovom liječenju, kao i prema psihičkim manifestacijama stresa. U posljednje vrijeme istražuje utjecaj interneta na pojavu zdravstvene anksioznosti.  Osim navedenog, klinički i istraživački se bavi fenomenom transpolnosti. Voditeljica je nekoliko znanstvenih projekata. Objavila  brojne znanstvene i stručne radove iz područja kliničke psihologije. Autorica više poglavlja u knjigama i udžbenicama. Licencirani je kognitivno-bihevioralni terapeut. Dobitnica je više nagrada Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.  Predsjednica je međunarodnog udruženja za istraživanje stresa, traume, anksioznosti i otpornosti (The Stress, Trauma, Anxiety, and Resilience Society  -STAR Society). Nacionalni je predstavnik u Europskom udruženju kliničkih psihologa. 

1260226