19.-22. RUJNA 2024.

Dijana Kladar

Regulatory Affairs Director
Vision Compliance

Dijana Kladar je iskusna pravnica i poduzetnica, specijalizirana za područja korporativnog, potrošačkog i radnog prava, zaštitu (osobnih) podataka i IT te ESG regulativu. S iskustvom od preko desetljeća u pravnom sektoru, postala je pouzdana savjetnica za svjetske korporacije koje „plove“ složenim regulatornim okruženjima.

Kao osnivačica više trgovačkih društava, Dijana je stekla reputaciju pružanja vrhunske pravne podrške velikim svjetskim korporacijama. Njezina društva nude širok raspon usluga i to od pregovaranja o odredbama ugovora preko pitanja prava intelektualnog vlasništva i GDPR, pa do usklađenosti poslovanja društva u međunarodnoj trgovini.

Dijana u svom djelovanju u svijetu ESG-a daje savjete koji pomažu trgovačkim društvima da se usklade sa stalno rastućim zahtjevima sa fokusom na smanjenju rizika i povećanju usklađenost društva. Njezine proaktivne strategije zaštitile su njezine klijente od pravnih komplikacija, čime je sačuvan njihov ugled i financijski položaj.

Dijana je diplomirala pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu te se dodatno obrazovala na Sveučilištu Cambridge. Česti je predavač na događanjima unutar industrije te piše članke za vodeće pravne i poslovne publikacije, te je medijski prisutna kao uvaženi govornik po pitanju regulative.

Dijana-Kladar-slika