19.-22. RUJNA 2024.

Asmus Komm

Partner
McKinsey

Asmus Komm je Partner u njemačkom uredu tvrtke McKinsey & Company. Pruža usluge širokom spektru klijenata diljem EMEA regije i Azije na teme vezane za organizaciju i ljudski kapital. U posljednjih 5 godina vodio je više od 100 projekata usredotočenih na organizaciju i ljudski kapital.

Ima široko stručno znanje u područjima organizacije, ljudskog kapitala i upravljanja talentima/performansama. Nedavni rad uključuje:

  • Upravljanje talentima i performansama: usporedba trenutnih praksi s globalno najboljim praksama, izrada koncepta i implementacija revidiranog pristupa
  • Strategija ljudskog kapitala: pretvaranje poslovnih potreba u HR akcijski program, evaluacija HR performansi i definiranje HR inicijative
  • HR organizacija: izrada agilnog koncepta HR funkcije i upravljačkih procesa, digitalizacija i obnova HR vještina
  • Struktura radne snage/fleksibilizacija: definiranje željene strukture radne snage i implementacija programa fleksibilizacije ljudskih resursa (uključujući smanjenje)
  • Vodstvo: procjena potreba za vodstvom, praznina i dizajn intervencija na vrhu tima za rješavanje izazova
  • Agilna organizacija: dizajn agilnog pristupa organizaciji i pilotiranje
  • Upravljanje spajanjima: spajanje dvaju velikih poluvodičkih igrača sa sjedištima u Europi i SAD-u

Asmus obnaša različite operativne, ljudske i vodeće uloge. Vodi praksu organizacije u Njemačkoj i uslugu ljudskog kapitala McKinseya u Europi. Globalna inicijativa za ponovno zamišljanje HR-a. Na području znanja vodi globalnu inicijativu za ponovno zamišljanje HR-a, plemensko iskustvo zaposlenika i Org @ Digitalization.

Asmus je stekao diplomu iz poslovne administracije na Tehničkom sveučilištu u Berlinu, Msc. u Managementu sa Londonske škole ekonomije, te doktorat iz ekonomije na Sveučilištu St. Gallen.

Asmus-Komm