21.-24.9.2023. ROVINJ
ŠTO?
GDJE?
  • HR.Weekend
KADA?
Subota /
15:00h

Hoće li nas inkluzija stranih radnika promijeniti?

S obzirom na promjene u demografskoj slici Hrvatske i susjednih zemalja te promjene na tržištu rada uzrokovane inkluzijom stranih radnika, ova tema uvelike je utjecala na zadaću i ulogu HR odjela. Dosada se fokus stavljao na organizacijsku kulturu i uklapanje pojedinaca u istu, no sada se fokus mora proširiti. Trebaju li se HR odjeli sada baviti integracijom nacionalnih kultura u korporativnu kulturu, odnosno trebaju li strani radnici biti asimilirani u naše postojeće korporativne kulture ili će oni utjecati na promjene i prilagodbe koje će HR odjeli morati implementirati? Na to će se osvrnuti panelisti ove diskusije, te iz prve ruke ispričati svoje viđenje na to kako nacionalne kulture mogu utjecati na poslovanje i organizacijsku kulturu, koje su prednosti i izazovi uključivanja stranih radnika u postojeću kulturu te kako se HR odjeli mogu prilagoditi novim izazovima koji proizlaze iz promjena na tržištu rada i promjenama u demografskoj slici. Hoće li nas inkluzija stranih radnika promijeniti?

SUDIONICI

No results found.

MODERIRA