19.-22. RUJNA 2024.

Program 2022.

AKREDITACIJSKI URED

Radno vrijeme
ČETVRTAK - 17-01h
PETAK - 10-01h
SUBOTA - 10-01h

OPEN AIR

EXPO DVORANA
WEEKEND EXPO LOUNGE
DVORANA
PRODUŽENI VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA
SLOBODNI VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA VIKENDICA

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

DVORANA RADNI VIKEND

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

COWORKING SPACE

Pogledaj:
PROGRAM PETAK
PROGRAM SUBOTA

1 – Akreditacijski ured
2 – Make it Count klub
3 – Open Air
4 – 24 sata Wine bar
5 – Expo dvorana
6 – Weekend Expo Lounge
7 – Dvorana Produženi Vikend
8 – Dvorana Slobodni Vikend
9 – Dvorana Vikend
10 – Dvorana Vikendica
11 – Dvorana Radni Vikend
12 – Coworking space

POGLEDAJ RASPORED PO DVORANAMA

PETAK 23.09.2022.

SUBOTA 24.09.2022.

PRONAĐI PREDAVANJE, PANEL ILI ONE ON ONE

ZABAVI SE NA VIKENDU

PRONAĐI WEEKEND